Årsmøte i Varde IL 14. mars

Postet av Varde IL den 12. Feb 2024


Husk Årsmøtet i kveld torsdag 14. mars kl 18.00 - endelig årsberetning ligger inne i saken. Vel møtt !


Saksliste


Årsmøte Varde IL 2023

14. mars 2024

 

Sted og tid: Vardehytta klokken 18:00

 

1.    Godkjenning av møtedeltakere

2.    Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.    Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen

4.    Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for hovedlag

5.    Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for

trekkhundgruppa

6.    Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for

skigruppa

7.    Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for

håndballgruppa

8.    Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for

fotballgruppa

9.    Orientering om virksomhet i seniorgruppa

10.    Endringer i vedtekter etter lovendring fra idrettstinget gyldig fra 01.01.24

11.    Søknad fra Seniorgruppa for å bli tatt opp som undergruppe

12.    Valg

Årsberetning Varde IL 2023 endelig.pdf