Gratulerer med dagen !

Postet av Varde IL den 17. Mai 2024Varde idrettslag

ønsker alle Varde-venner en riktig fin 17. mai !
Ord fra Varde ILs nye leder

Postet av Varde IL den 21. Apr 2024

Varde ILs nye leder ble valgt på årsmøtet i mars og heter Lars-André Danielsen, og han gleder seg til å ta fatt på oppgavene i klubben.

- Jeg er opprinnelig fra Askøy utenfor Bergen, og jobber for itslearning AS. Bosatt på Bybrua, er gift, og har to gutter på 2 og 4 år, som snart er klare for å ikle seg den grønne drakta.
Har tidligere vært engasjert i barndomsklubben min, IL Apollo, som både fotballspiller og trener.

Jeg tar fatt på det nye vervet som leder i Varde IL med stor entusiasme, og ønsker å bidra til at Varde IL fortsatt er en viktig del av nærmiljøet vårt gjennom å tilrettelegge for varierte aktiviteter for barn og unge.

Varde IL er en veldrevet klubb med gode fasiliteter for både vinter- og sommeraktiviteter, og har et godt styre som er med og bidrar til at Varde IL er en god klubb å være medlem i, slår han fast.

Vi har fått en leder med drivkraft,, entusiasme og pågangsmot, og vi ønsker Lars-André lykke til med oppgaven!

Lars-André Danielsen ny leder

Postet av Varde IL den 15. Mar 2024

Lars-André Danielsen ble valgt som ny leder i Varde IL på torsdagens årsmøte. Han tok over etter Siw Jane W. Madshus. Idrettslaget kunne oppsummere et aktivt år som også ga et fint økonomisk resultat på 215.000 kroner i pluss.

Årsmøte 2024 - fra venstre påtroppende leder Lars-André Danielsen, Æresmedlem Kjell Arne Lønstad og avtroppende leder Siw Jane W. Madshus.

De vanlige årsmøtesakene ble greit pløyd gjennom, i tillegg ble Seniorgruppa tatt opp som ordinær undergruppe i idrettslaget. Det ble også vedtatt enkelte kosmetiske justeringer i Varde ILs lov, for å justere seg inn etter endringer i NIFs lovverk. Det ble i tillegg utnevnt ett nytt Æresemedlem, Kjell Arne Lønstad.

Nytt hovedstyre, fra venstre Robert Skålerud, Odd Inge Blakkestad,, Lars-André Danielsen, Mikkel Johannessen, Per Kristian Bjørklund (Karin Andersen (nestleder/sekretær)  og Lene Ottosen (håndball) var ikke til stede).

Det nye hovedstyret består av: Lars-André Danielsen (leder), Karin Andersen (nestleder/sekretær), Odd Inge Blakkestad (kasserer), Per Kristian Bjørklund (leder fotball), Robert Skålerud (leder ski), Lene Ottosen (leder håndball) og Mikkel Johannessen (leder trekkhund). Seniorgruppa har møterett, men ingen fast plass i hovedstyret.

For øvrig vises det til Årsberetningen, der det er mange gode prestasjoner og aktiviteter å lese om - og den kan lastes ned nederst i denne saken !

Årsberetning 2023 Varde IL signert >>

Kjell Arne nytt Æresmedlem

Postet av Varde IL den 15. Mar 2024

Kjell Arne har lang fartstid i klubben, og startet først med å være oppmann for et guttelag i 1998. Deretter vekslet han videre til skigruppa, der han har gjort en enorm innsats både i og utenfor styrerommet gjennom mange år. - Det har aldri vært noe problem, og det er mange flinke folk som bidrar, sa vårt nyeste Æresemedlem - for øvrig nummer 19 i rekken. Vi gratulerer!
Årsmøte i Varde IL 14. mars

Postet av Varde IL den 12. Feb 2024


Husk Årsmøtet i kveld torsdag 14. mars kl 18.00 - endelig årsberetning ligger inne i saken. Vel møtt !


Saksliste


Årsmøte Varde IL 2023

14. mars 2024

 

Sted og tid: Vardehytta klokken 18:00

 

1.    Godkjenning av møtedeltakere

2.    Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.    Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen

4.    Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for hovedlag

5.    Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for

trekkhundgruppa

6.    Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for

skigruppa

7.    Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for

håndballgruppa

8.    Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for

fotballgruppa

9.    Orientering om virksomhet i seniorgruppa

10.    Endringer i vedtekter etter lovendring fra idrettstinget gyldig fra 01.01.24

11.    Søknad fra Seniorgruppa for å bli tatt opp som undergruppe

12.    Valg

Årsberetning Varde IL 2023 endelig.pdf