Østerudstatuetten

Statutter for Østerudstatuetten

1. Pokalen er opprettet til minne om Erling Østerud, tidligere Æresmedlem i Varde IL. Fotballgruppa fikk en pengegave fra Østeruds begravelse. Rentene fra denne kontoen benyttes til pokalen.
2. Fotballstyret avgjør hvert år om pokalen skal deles ut, og i så tilfelle til hvem.
3. Alle kan sende inn skriftlig forslag til kandidater.
4. Pokalen deles ut til en person som har vært en drivkraft inne Varde ILs fotballgruppe.
Kriterier kandidaten bør oppfylle:
- vise interesse og positiv adferd som aktiv eller leder
- hatt ledende verv innen fotballgruppa over en lengre periode
- vist positiv framferd som representant for Varde IL
- bidratt til å øke interessen for og forbedret fotballmiljøet i Varde IL

Følgende er tildelt Østerudstatuetten

1990 - Terje Engen
1990 - Arild Torp
1996 - Roger Skjellerud
1998 - Stian Vestlie
2006 - Thor Anders Vesterås
2010 - Tove Kveen Strandvik
2013 - Torleif Strandvik
2014 - Eva Hjeldsbakken
2016 - Nina Olsen Solhaug

Erling Østerud - minneord 1985

Minneord i klubbavisa VARDEN 1985, skrevet av Roger Hansen

" Han la opp sin dag etter Vardes terminliste. Han hadde alltid tid til overs når det gjaldt Vardes virksomhet - og han talte alltid de yngstes sak. Han var ikke redd for å si sin mening om innsatsen på og utenfor banen - og kommentarene fra elvesiden ble en del av den idrettslige hverdag. Han var kort og godt en ildsjel man kunne regne med - en som ofret både tid og penger på idrettslaget. I unge dager var han selv aktiv - senere var han både formann, oppmann og banemester - og under Vardes 50 års jubileum fikk han endelig det synlige beviset på æresmedlemsskapet i laget.

Erling Østerud var nærmest en av veggene i sportshytta, og budskapet om hans bortgang kom som et sjokk på mange utenfor familiekretsen. Han var en like god idrettskamerat for oldboys-gutta som for juniorlaget - og han fulgte lagene i tykt og tynt, på hjemmebane såvel som på bortebane. Etter at pensjonsalderen nådde han for noen år siden - har han tilbrakt mange timer sammen med idrettslagets utøvere, iveren har vært like stor uansett hvilke årsklasser som har vært på banen. Han har tjent Varde på beste måte - ytet sin del for et lag som har stått hans hjerte nær, og aldri vært redd for å ta et tak.

I påskeuken sloknet livets flamme - i en alder av 72 år døde Erling etter er kort sykeleie, og kommentarene fra elvesiden blir borte. Selv om mange følte kommentarene langt inn over kroppen og langt fra var enig med Erling, vil mange utover sesongen kikke mot plassen og savne kommentarene. Erling var en del av hverdagen - en del av Varde, for ikke å si, han var nærmest Varde personlig. Erling Østrud var en ildsjel av den typen det ikke finnes mange av. Vi deler på denne måten familiens sorg og lyser fred over hans minne "