Æresmedlemmer i Varde idrettslag

 • Jens Holoen
 • Erling Østerud
 • Einar Sebakk
 • Leif Johansen
 • Magne Engen
 • Anders Motrøen
 • Erland Børresen
 • Kai Solhaug
 • Ole Kristian Lihagen
 • Anne Marie Skjellaug
 • Hans Kristian Lilleengen
 • Roar Strandvik
 • Tove Hvindenbråten
 • Rune Hvindenbråten
 • Hans Viflat
 • Janne Elisabeth Viken
 • Torleif Strandvik
 • Odd Inge Skr. Blakkestad
 • Kjell Arne Lønstad