Tunge løft i Varde

Postet av Varde IL den 26. Mai 2020

Varde ILs styre 2020 i riktig korona-avstand - fra venstre Aud Flugstad, Ragnhild Waldemar, Kristin Engum, Per Kristian Bjørklund, Odd Inge Blakkestad, Kjell Arne Lønstad, Sara Brenden,
Marthe Maritsdatter Granlund.

Per Kristian Bjørklund var ikke på valg og fortsetter som leder i Varde IL. Årsmøtet 25. mai oppsummerte et år preget av en del tunge løft, og det ligger flere utfordringer forut.

Varde IL har for tiden 401 medlemmer, og 17 stemmeberettigede ble registrert som årsmøtedeltakere. Årsberetninger for hovedlaget og samtlige fire undergrupper ble enstemmig godkjent, regnskaper og budsjetter likeså. Totalt viste regnskapene for Varde IL en minus på 279.000.

Det er gjort ekstra investeringer både på inventar, utstyr og utdanning i året som er gått.

- Det er brukt penger på tiltak som stimulerer til aktivitet, og det er midler vi har hatt mulighet til å bruke, understreket Per Kristian på møtet.

Til tross for det negative resultatet, er økonomien fortsatt under god kontroll i Varde IL, blant annet har man over en million kroner i likvide midler.

I årsberetningen heter det videre at det fort tærer på en lenge oppspart kapital når større prosjekter settes i gang. Nå foreligger det blant annet planer for oppgraderinger på både den nye og gamle delen av sportshytta.

Årsmøtet vedtok også at medlemskontingenten skulle holdes uendret på kr 200, mens et forslag om å endre fargen på shortser fra hvit til svart ble vedtatt mot én stemme. Lov for Varde IL ble også enstemmig justert på enkelte områder, stort sett akademiske formuleringer.

Hovedstyret 2020 består dermed av: Per Kristian Bjørklund (leder), Odd Inge Blakkestad (kasserer), Aud Flugstad (sekretær), Sara Brenden (styremedlem), i tillegg til lederne i undergruppene: Kristin Engum (fotball), Kjell Arne Lønstad (ski), Ragnhild Waldemar (håndball), Marthe Maritsdatter Granlund (trekkhund).

Fullstendige valg og verv er oppdatert på sidene til de enkelte gruppene.

Årsmøte_Varde_2019_beretning >> 

Årsmøte_Varde_2019_signert_protokoll >>
Årsmøte i Varde Idrettslag 25. mai

Postet av Varde IL den 1. Mai 2020

Det innkalles med dette til årsmøte i Varde IL mandag 25. mai kl. 18.00 på Klubbhytta. NB! Påmelding må tas opp på forhånd!

Jmf. Regjeringens nye retningslinjer kan arrangementer og møter med inntil 50 deltakere nå gjennomføres, så sant man oppfyller krav om smitteverntiltak.

Årsmøtene de siste årene har ikke hatt så mange deltakere, så vi tar sjansen på å innkalle til et ordinært årsmøte på klubbhytta.

Vi må uansett ta opp påmelding på forhånd, for å sikre at vi klarer å ivareta smittevernet. Ved stor deltakelse vil vi kunne splitte forsamlingen, slik at noen deltar digitalt via Teams.

Påmelding sendes til post@vardeil.no

Saksliste:

- Godkjenning av møtedeltakere
- Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
- Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
- Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for hovedlag
- Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for fotballgruppa
- Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for håndballgruppa
- Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for skigruppa
- Godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett for trekkhundgruppa
- Orientering om virksomhet i seniorgruppa og strikkekafeen
- Innkomne forslag: per 01.05 Offisielle draktfarger for Varde IL
- Fastsettelse av kontingent for 2020
- Behandle endringer i organisasjonsplan og Lov for Varde IL
- Valg

Husk å betale kontingenten, slik at din stemme er gyldig på årsmøtet.

Siden årsmøtet er flyttet, er det mulighet til å sende inn nye saker til behandling på årsmøtet. Frist for dette er mandag 11. mai.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt!